Цей веб-сайт надає послуги нашим клiєнтам. Ознайомтесь iз наступними положеннями й умовами користування, що регулюють користування Вами цього веб-сайту (“Угода”).

Дана Угода набуває чинностi з моменту прийняття Клiєнтом умов i положень, при цьому Клiєнт створює, пiдписується, активує або використовує веб-сайт.

Якщо Ви погоджуєтесь з умовами i положеннями (“Угодою”) користування цього програмного забезпечення як послуги вiд iменi компанiї або iншої юридичної особи (“Клiєнт”), Ви надаєте i гарантуєте, що у Вас є всi повноваження для прив’язки клiєнта до цiєї угоди. Якщо у клiєнта немає iншої чинної угоди про купiвлю i користування KPI Check продуктiв, ця угода регулює Вашi права на KPI Check продукти. При натисканнi “Відправити” клiєнт приймає цю угоду, i угода буде вважатися обов’язковим договором мiж KPI Check i клiєнтом. Якщо клiєнт не згоден або не може виконати всi умови, викладенi у цiй угодi, або якщо у Вас немає повноважень перенести умови даної угоди на клiєнта, ми не надаємо згоду на користування даним Сервiсом.

Змiст Сайту

Якщо не вказано iнше, цей веб-сайт i всi матерiали на цьому веб-сайтi, включно з текстами, зображеннями, iлюстрацiями, рисунками, пiктограмами, фотографiями, вiдеоклiпами та iншими матерiалами, а також авторськi права, товарнi знаки та/або iнша iнтелектуальна власнiсть у цих матерiалах (у сукупностi, “Змiст”), належать, контролюються або лiцензуються «KPI Check».

Ліцензія на використання послуг

Протягом Терміну дії і за умови дотримання положень дійсної Угоди, KPI Check надає Клієнту і Користувачам Клієнтів (які пов’язані зобов’язаннями й обмеженнями, що відповідають діючій Згоді) обмежену, невиняткову, непередавану ліцензію, що не підлягає субліцензії, на використання Послуг і Програмного забезпечення (“Ліцензія”) через веб-інтерфейс.

Реєстрація та Облікові Записи

Щоб мати право користування нашим сервісом, Ви повинні зареєструвати обліковий запис на нашому сайті; Вам повинно бути не менше 18 років. Ви повинні зареєструвати обліковий запис на нашому веб-сайті, заповнивши і надавши реєстраційну форму на нашому веб-сайті і натиснувши посилання підтвердження в електронному листі, який веб-сайт Вам надішле. Ви повинні негайно повідомити нас у письмовій формі, якщо дізнаєтесь про несанкціоноване користування Вашим обліковим записом. Ви не повинні використовувати обліковий запис іншої особи для доступу до веб-сайту, якщо у Вас немає прямого дозволу від цієї людини.

Ви погоджуєтесь з тим, що надали, і будете надавати точну, актуальну і повну інформацію про себе. Нам необхідна ця інформація, щоб мати можливість надавати Вам Послуги.

Помилки і Пропуски

Внаслідок випадковості на цьому сайті може бути інформація, що містить типографічні помилки, неточності чи упущення, які можуть стосуватися описів продуктів, ціноутворення, рекламних акцій, пропозицій і доступу. Ми залишаємо за собою право виправляти будь-які помилки, неточності чи упущення, а також змінювати чи оновлювати інформацію або відмінювати замовлення, якщо будь-яка інформація на цьому сайті є неточною у будь-який час без попереднього попередження.

Електронний Взаємозв’язок

Приймаючи дійсні Умови і Положення, Ви надаєте вашу згоду на отримання сповіщень і повідомлень в електронному вигляді від нас, якщо не вказано інше. Ви несете відповідальність за друк, зберігання і ведення власних записів таких повідомлень. Всі сповіщення і повідомлення для нас повинні бути відправлені на вказану адресу електронної пошти support@kpi-check.online, вказану тут.

Політика конфіденційності

Ознайомтеся з Політикою Конфіденційності KPI Check (“Політика Конфіденційності”), яка роз’яснює, як ми використовуємо інформацію, яку Ви передаєте KPI Check.

Користувацький Контент

KPI Check відкритий для користувачів/клієнтів і вітає Ваші коментарі відносно наших продуктів або послуг. Ви самі несете відповідальність за будь-яке спілкування, повідомлення та/або інші матеріали, які Ви публікуєте, завантажуєте, надсилаєте, передаєте чи передаєте через KPI Check на цьому веб-сайті, в електронному чи іншому вигляді, включно з, але не обмежуючись, будь-якими даними, питаннями, коментарями, пропозиціями чи тому подібне (в сукупності з “Спілкування Користувачів”).

Передаваючи або публікуючи будь-які повідомлення, Ви несете відповідальність і гарантуєте, що такі Користувацькі Комунікації є Вашою власною оригінальною роботою і не будуть обмежувати або порушувати будь-які авторські права, товарний знак, комерційну таємницю, права на недоторканність приватного життя, права на рекламу або інші чинні закони. KPI Check не підтримує і не спонсує Спілкування Користувачів, представлене Вами або іншими користувачами цього веб-сайту.

KPI Check залишає за собою право видалити Ваш обліковий запис та/або позбавити Вас доступу, якщо на власний розсуд буде визначено, що Ви порушуєте дійсні Умови і Положення або чинне законодавство, або Ваша поведінка шкодить нам, нашим інтересам чи інтересам іншого користувача, стороннього постачальника, продавця, спонсора, ліцензіара чи постачальника послуг.

Згідно з умовами, викладеними у нашій Політиці Конфіденційності, все Спілкування Користувачів буде розглядатися як неконфіденційна і непатентована інформація. Відповідно, будь ласка, не публікуйте, не завантажуйте, не надсилайте і не обмінюйтесь будь-якими повідомленнями, які Ви б хотіли зберегти у конфіденційності, або за які Ви очікуєте компенсацію, квитування або атрибуцію.

Права Користування; Обмеження

Відповідно до умов діючої Угоди KPI Check надає Вам протягом періоду підписки непередаване (за виключенням дозволеного) невиключне право дозволяти Вашим Авторизованим користувачам доступ і користування Сервісу KPI Check (і будь-яких матеріалів KPI Check , наданих Вам), щоб дозволити Вам виконувати будь-які пов’язані з цим бізнес-функції, які Сервіс KPI Check надав для виконання, з урахуванням наступних обмежень: (i) Ваше використання Сервісу KPI Check може здійснюватися від імені третіх сторін (іі), за виключенням випадків, явно дозволених тут або в окремій партнерській згоді між Вами і KPI Check , Ви не можете ліцензувати, продавати, орендувати, здавати в оренду, передавати, призначати, поширювати, відображати, розміщувати, передавати на аутсорсинг, інакше комерційно використовувати або надавати послугу KPI Check чи матеріали KPI Check третім особам; (ііі) Ви не можете змінювати, проводити роботи, розбирати, перекомпілювати або реконструювати будь-яку частину Сервісу KPI Check , або будь-які Матеріали KPI Check (при умові, що зворотне проектування заборонене тільки в тій мірі, в якій така заборона не суперечить чинному законодавству), або доступ, або використання Сервісу KPI Check, або матеріалів KPI Check для створення аналогічного чи конкурентноспроможного продукту чи послуги.

Зобов’язання клієнтів

Клієнт буде: (і) нести відповідальність за дотримання справжньої Угоди Клієнтом і Клієнтами Користувача, (іі) нести відповідальність за точність, якість і законність даних Клієнта та за засоби, за допомогою яких збираються дані про Клієнта, (ііі) докладати розсудливих зусиль для попередження несанкціонованого доступу до Послуг або Програмного забезпечення чи використання, і невідкладно повідомити KPI Check про будь-який такий несанкціонований доступ чи використання і (iv) користуватися Послугами і Програмним забезпеченням тільки відповідно до інструкцій KPI Check і всіх чинних законів і урядових правил.Клієнт не буде (а) надавати Послуги або Програмне забезпечення будь-кому, крім Клієнтів Користувача, (b) продавати, перепродавати, здавати в оренду, ліцензувати або субліцензувати Сервіси або Програмне забезпечення, (с) використовувати Послуги або Програмне забезпечення для зберігання або передачі наклепницьких тим чи тим чином незаконних або приватних матеріалів, а також зберігати або передавати матеріали при порушенні прав третіх осіб на недоторканість приватного життя, (d) використовувати Служби або Програмне забезпечення для зберігання, передачі вірусів, вірусних “черв’яків”, вірусних бомб сповільненої дії, троянських коней або інших шкідливих чи зловмисних кодів, файлів, сценаріїв, агентів чи програм, (e) втручатися чи порушувати цілісність або продуктивність Сервісів або програмного забезпечення, або третіх сторін, що містяться в ньому, (f) намагатися отримати неавторизований доступ до Послуг або систем чи мереж, що відносяться до них, або програмного забезпечення, (g) порушувати будь-які права власності KPI Check , зокрема, але не обмежуючись, товарні знакиь KPI Check , авторські права, патенти і т.д.

Права на Інтелектуальну Власність

KPI Check зберігає за собою всі права, право власності та інтереси (включно з авторськими правами, патентами, знаками обслуговування, товарними знаками та іншими правами на інтелектуальну власність) у Сервісах KPI Check і матеріалах KPI Check (включно з розробкою додатків, бізнес і технічними методологіями, а також реалізацією і бізнес-процесами, що використовуються KPI Check для розробки чи надання послуг або матеріалів KPI Check ), а також будь-які оновлення, покращення, налаштування, зміни, модифікації, майбутні випуски і будь-які інші зміни, що відносяться до будь-чого з перерахованого. За виключенням обмежених прав доступу і користування, що надаються відповідно до чинної угоди, Ви не отримуєте ніякої зацікавленості в послугах KPI Check або матеріалах KPI Check . Ви погоджуєтесь з тим, що будь-які пропозиції, прохання про покращення, відгуки, рекомендації або інша інформація, надана Вами або будь-ким з Ваших Авторизованих Користувачів, які відносяться до Сервісу KPI Check, або Матеріалів KPI Check , можуть використовуватися KPI Check без обмежень чи зобов’язань перед Вами.

Право Власності на Ваші Дані

Між Вами і KPI Check Ваші дані і будь-які аналогічні дані, надані KPI Check поза процесом завантаження (в друкованому вигляді чи в електронному форматі), є і залишаються Вашою власністю. Щоб дати можливість KPI Check надати Вам послугу KPI Check відповідно до умов чинної Угоди, Ви надаєте KPI Check евиключне право використовувати, копіювати, поширювати і відображати свої дані виключно у зв’язку з функціонуванням сервісів KPI Check від вашого імені. Ви, а не KPI Check , одноосібно несете відповідальність за точність, цілісність і надійність своїх Даних, і KPI Check не несе відповідальності за видалення, виправлення, знищення, пошкодження, втрату іи неможливість зберігання будь-яких з Ваших Даних. KPI Check захищає Ваші дані, передані KPI Check , як конфіденційні.


ВИ ОДНООСІБНО НЕСЕТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ ВАШОГО КОНТЕНТУ І ДОДАТКІВ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД ПОЧАТКУ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ І ДО ЗАКРИТТЯ ВАШОГО АКАУНТУ. ЯКЩО МИ ЗУПИНИМО ДІЮ ВАШОГО АКАУНТУ, МИ НАДАМО ВАМ АРГУМЕНТОВАНУ МОЖЛИВІСТЬ ПОВЕРНУТИ ВАШ КОНТЕНТ І ДОДАТКИ.


Доступність Послуг

У той час, як KPI Check передбачає, що Сервіс повинен бути доступним 24 години на добу, сім днім на тиждень, не виключені перерви в роботі, при виникненні необхідності обслуговування або виправлення системних помилок.

Якщо з якоїсь причини KPI Check повинен перервати надання послуг на більш довший період, ніж очікувалося KPI Check , ми докладемо максимальних зусиль для публікації попередніх даних про таку діяльність.

Платежі та Ціни

Ваш Обліковий Запис
При використанні KPI Check у якості платного підписника, Вам необхідно створити обліковий запис і надати певну реєстраційну інформацію. Згідно з вашими Умовами і Положеннями Ви підтверджуєте, що несете відповідальність за підтримку безпеки свого акаунту і паролю, з обмеженим доступом. Ви погоджуєтесь прийняти на себе відповідальність за всі покупки ті інші дії, які відбуваються у Вашому обліковому записі. KPI Check залишає за собою право відмовити або відмінити реєстрацію, і також, може на власний розсуд припинити або призупинити обліковий запис. У випадку, якщо KPI Check припиняє дію Вашого акаунту через фактичне або передбачуване порушення Умов і Положень або Умов Оплати, продукти і послуги, придбані відповідно до цих Умов Оплати або Умов і Положень, можуть бути видалені без відшкодування.

Способи оплати
KPI Check приймає різні форми оплати, як це зазначено на сайті KPI Check . Умови Вашого платежу будуть базуватися на вашому Способі оплати і можуть бути визначені угодами між Вами і фінансовою установою, емітентом кредитної картки або іншим постачальником обраного вами Способу оплати. Підписавшись на KPI Check або відправивши замовлення на інші платні послуги, що пропонуються Сервісом, Ви дозволяєте KPI Check або зазначеній платіжній системі переводити оплату на вказаний Вами рахунок на суму покупки. Якщо ми через Платіжну систему не отримуємо від Вас платіж, Ви погоджуєтесь сплатити всі суми, що нараховуються на ваш Платіжний рахунок, на вимогу. Всі платежі повинні здійснюватися у зазначеній нами валюті.

Видалення Облікового Запису
Ви погоджуєтесь з тим, що KPI Check може видалити обліковий запис і видалити всі дані та інформацію, якщо період несплати або невиконання платіжних зобов’язань складає більше одного календарного місяця.

Ви можете відмінити платну підписку через support@kpi-check.online, ніж за 10 днів до закінчення періоду підписки.

Ніякі відшкодування за невикористані дні, в межах щомісячної оплати підписки або оновлення/зниження тарифного плану не надаються.

KPI Check на свій розсуд може надати відшкодування для річних і піврічних підписників, які відмінили свою підписку протягом 30 днів до зняття оплати за продовження, вважаючи, що Послуги і Сервіси не були використані протягом цього періоду. У цій ситуації KPI Check стягує 10% адміністративного збору, щоб покрити витрати на будь-які збори, завдані третім особам при наданні відшкодування.

Можливо, деякі фінансові установи можуть сприймати ці суми, що запитуються, як фактичні очікувані платежі. Це не фактичні витрати, і Ви погоджуєтесь з тим, що KPI Check не буде нести відповідальності за будь-які результати, такі як оплата за овердрафт, яка може виникнути на Вашому рахунку у фінансовій установі в результаті таких дозволів.

Оновлюючи обліковий запис до платної підписки KPI Check і надаючи KPI Check інформацію про Ваш платіжний рахунок, Ви тим самим погоджуєтесь з цими умовами оплати.

Гарантія та Відмова від Відповідальності

СТОРОНИ ВИЗНАЮТЬ, ЩО ПОСЛУГИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЮТЬСЯ “ЯК Є”, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДІЮЧОЮ УГОДОЮ. KPI CHECK І ЙОГО ФІЛІЇ ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПОСЛУГ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АБО ІНШИХ ПРЕДМЕТНИХ ДАНИХ ДІЮЧОЇ УГОДИ, ЯВНИХ ЧИ ТИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, БУДЬ-ЯКИМИ ГАРАНТІЯМИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ І ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. НІ ПРИ ЯКИХ В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ KPI CHECK НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ВІДНОСНО РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ВІД КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ЧИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АБО ЩО ПОСЛУГИ ЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДУТЬ БЕЗПЕРЕРВНІ АБО ДОСТУПНІ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

Обмеження Відповідальності та Збитків

KPI CHECK У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДНОСНО БУДЬ-ЯКОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЇ ЧИННОЇ УГОДИ АБО УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦИМ ПІД БУДЬ-ЯКИМ КОНТРАКТОМ, НЕДБАЛІСТЮ. СУВОРОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧИ ІНШОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ (А) ПОМИЛКИ АБО ПЕРЕРИВАННЯ КОРИСТУВАННЯ, ВТРАТИ АБО НЕТОЧНОСТІ, АБО ЗНИЩЕННЯ ДАНИХ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО КЛІЄНТІВ, (Б) ДЛЯ ВИТРАТ ЗАКУПІВЛІ ЗАМІЩЕНИХ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, ПРАВ ЧИ ТЕХНОЛОГІЇ, (В) ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВТРАТОЮ ДОХОДІВ І ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ, (Г) ДЛЯ СУМ, ЩО СУМАРНО ПЕРЕВИЩУЮТЬ ОПЛАТУ У KPI CHECK, ПОВИННІ БУТИ СПЛАЧЕНІ ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ (12) МІСЯЧНОГО ТЕРМІНУ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОКРИТТЯ ТАКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ АБО 100 $, АБО (Д) ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ВИПАДОК ПОЗА КОНТРОЛЕМ KPI CHECK.

Відшкодування збитків

Клієнт погоджується не шкодити і відшкодувати KPI CHECK, його посадовим особам, директорам, співробітникам, постачальникам і філіям, будь-які збитки, пошкодження, штрафи і витрати (включно з гонорарами адвоката і витратами), що виникають у зв’язку з будь-якими претензіями, використанням Послуг або Програмного забезпечення у зв’язку з порушенням прав іншої сторони, порушенням будь-якого закону, порушенням будь-яких положень чинної Угоди або будь-якої Форми замовлення, або будь-яких інших вимог, пов’язаних з використанням Клієнтом Послуг або Програмного забезпечення. У випадках, коли Клієнт користується Послугами або програмним забезпеченням для доступу до стороннього веб-сайту або сторонньої заявки, Клієнт несе виключну відповідальність за розгляд і дотримання Умов користування сторонніми веб-сайтами або сторонніми додатками, а KPI Check не несе відповідальності за порушення Клієнтом, навіть якщо доступ до стороннього веб-сайту або стороннього додатку здійснюється з використанням Сервісів або Програмного забезпечення, і Клієнт погоджується надати відшкодування KPI Check за таке порушення.

Не Схвалюється

НЕ ПОВИННО БУТИ ЖОДНОГО ВТРУЧАННЯ АБО ЖОДНОЇ УЧАСТІ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, ЩО З’ЯВИЛАСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З БУДЬ-ЯКИМ ПОСИЛАННЯМ НА ЦЮ ТРЕТЮ СТОРОНУ У ЗВ’ЯЗКУ З СЕРВІСОМ. Сервіс дозволяє Клієнту взаємодіяти з різними Додатками третіх сторін, отриманими самостійно Клієнтом. KPI Check не несе відповідальності за роботу або функціональність таких сторонніх додатків. Хоча KPI Check може на свій розсуд налаштувати Послуги для взаємодії з різними Додатками третіх сторін, (і) KPI Check не може і не гарантує, що Сервіси будуть взаємодіяти (або продовжувати взаємодію) з будь-якою конкретною стороною заявки, і (іі) Зобов’язання прибічників KPI Check , викладені у чинній Угоді, не поширюються на сторонні додатки.

Розірвання

Ви не можете розірвати цю Угоду в будь-який час, видаливши свій обліковий запис. Ви також видаляєте будь-які Додатки і дані клієнтів з Сервісів до видалення свого облікового запису. Ви не отримаєте ніяких повернень, якщо припините дію чинної Угоди.

Клієнт погоджується з тим, що ми можемо призупинити або припинити доступ до Послуг або Програмного забезпечення без сповіщення, якщо: (а) KPI Check визначає, що Клієнт порушив чинну Угоду, або (б) KPI Check повинен зробити це через суд чи державний орган будь-якої країни. KPI Check може при такому припиненні деактивувати або видалити обліковий запис Клієнта і будь-які пов’язані з ним дані, інформацію і файли та заборонити подальший доступ до таких даних, інформації і файлів. Такі дії можуть включати, серед іншого, доступ до даних Клієнта та/або припинення користування Послугами чи Програмним забезпеченням Клієнтом або Користувачем Клієнта без відшкодування чи компенсації. Клієнт погоджується з тим, що KPI Check не зобов’язаний контролювати використання Послуг чи Програмного Забезпечення Клієнтом чи Користувачем Клієнта, але має право зробити це для забезпечення дотримання чинної Угоди або дотримуватися будь-якого закону, порядку чи вимоги будь-якого суду чи урядових повноважень у будь-якій країні.

Вирішення Спорів

В інтересах вирішення спорів між Вами і “KPI Check” найбільш доцільним і економічним способом є те, що Ви і “KPI Check” погоджуєтесь з тим, що кожен спір, що виникає у зв’язку з чинною Угодою, буде вирішено тільки за взаємною згодою. Ви розумієте і погоджуєтесь з тим, що уклавши цю угоду, Ви і “KPI Check” кожен відмовляєтесь від права на суд присяжних, арбітражні розгляди або участь у колективних позовах.

Загальне

Форс-мажор
Ні одна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою за будь-яку затримку або невиконання будь-яких Послуг, викладених у чинній Угоді або будь-яких інших її вкладень, переліках або експозиціях з причин, що не залежать від об’єктивного контролю. Час виконання вважається продовженим на період часу, еквівалентний втратам часу через таку затримку.

Застереження про розв’язання
Якщо будь-яке з положень чинної Угоди є або стає незаконним, нездійсненним або недійсним (повністю або частково з якоїсь причини), решта чинної Угоди залишається і без яких-небудь змін або анулювання будь-яким чином.

Повна Угода, Поправки
Жодне твердження або заява будь-якого роду, зроблені будь-якою зі Сторін, які прямо не вказані тут або в будь-якій письмовій поправці до справжнього документу, не є обов’язковими для такої Сторони. Сторони погоджуються із цією Угодою, її експозиціями і переліками до неї, які становлять повний і виключний виклад угоди між ними і замінюють всі попередні і одночасні пропозиції, усні або письмові, і всі інші повідомлення між ними, що стосуються предмету чинної Угоди, Сторони можуть внести зміни до Переліків до чинної Угоди шляхом взаємної письмової поправки. Будь-яка така поправка не порушує умови чинної Угоди, які залишаються в силі і в повній мірі. будь-які поправки до переліку ніяким чином не зменшують будь-які права сторін у зв’язку з чинною Угодою, за виключенням випадків, явно вказаних у будь-яких таких поправках. Будь-яка поправка до Угоди повинна бути підписана або парафована уповноваженими представниками Сторін і повинна посилатися або бути приєднана до чинної Угоди.

Відсутність Сторонніх Бенефіціарів
Ніщо в чинній Угоді не призначено або не створює будь-яких сторонніх бенефіціарів, чи то передбачуваних, чи то випадкових, і ні одна зі Сторін не робить ніяких заяв про зворотне.

Відсутність Відмови, що мається на увазі
Жодні умови, постанова чи положення чинної Угоди не вважаються скасованими і не допускають виправдань, за виключенням, якщо така відмова або згода не будуть представлені у письмовій формі і виконані належним чином уповноваженим представником кожної Сторони. Будь-яка згода будь-якої зі Сторін на відмову або відміну іншої, чи то явна, чи то та, що мається на увазі, не є згодою, відмовою чи виправданням будь-якого іншого чи подальшого порушення.

Не Є Агентом
Ніщо в цій Угоді не повинно трактуватись як надання Сторонам партнерів, спільних підприємств, представників або агентів один одного, так само як і будь-яка зі Сторін не представляє будь-яку третю особу. Сторони за цією Угодою діють, дотримуючись цієї Угоди в якості незалежних підрядників, які займаються діяльністю своїх відповідних підприємств. Співробітники, агенти або представники Сторони не є співробітниками або агентами іншої Сторони і не мають права на отримання будь-якої вигоди від іншої сторони. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за виплату компенсації працівникам іншої сторони, допомоги по непрацездатності або страхування по безробіттю, а також не несе відповідальності за утримання або сплату трудових податків іншій стороні або її співробітникам..

Контрагенти
Ця Угода може бути виконана для будь-якої кількості контрагентів, кожен з яких вважається оригінальним, і все це разом складає єдину угоду.

Посилання на інші сайти

Цей сайт може містити посилання на інші веб-сайти. KPI Check не несе відповідальності за зміст вбо функціональність будь-якого веб-сайту відмінного від KPI Check, на який ми надаємо посилання.

Технічна Підтримка

Протягом періоду підписки Ви будете без додаткової оплати отримувати доступ до онлайн посібників користувача, базам знань, інструментам допомоги і будь-яким стандартним ресурсам технічної підтримки (в сукупності, “Технічна підтримка”) для послуг KPI Check , що час від часу пропонується KPI Check , умови користування якими можуть описуватись і оновлюватись у розділах підтримки або обслуговування клієнтів відповідного веб-сайту KPI Check. KPI Check залишає за собою право вносити зміни до встановлених термінів і умов для Технічної підтримки у будь-який час на власний розсуд. Для отримання будь-якої технічної підтримки або допомоги напишіть нам за адресою support@kpi-check.online.

Модифікації і Сповіщення

Ви погоджуєтесь з тим, що KPI Check може змінити ці Умови і будь-які інші політики на нашому Сайті у будь-який час, і публікація змінених Умов і Політик на нашому Сайті стане достатнім сповіщенням про таку модифікацію.